• Home 1
 • Home 2
 • Home 3
 • Home 4
 • Home 5
 • Home 6
 • Home 7
 • Home 8
 • Home 9
 • Home 10
 • Home 11
 • Home 12
 • Home 13

Voorstel Nieuwe Klasse-indeling voor Seizoen 2017

 nieuwe sporenIn ons 9de seizoen is het misschien nodig een en ander aan te passen in de klasse-indeling.
Tijdens de prijsuitreiking in Nunspeet is ter sprake gekomen dat de huidige wijze van klasse-indeling problemen geeft.

Hiervoor zijn drie redenen:

a) De eerste is het probleem om het niveau van de kleuren/sporen op een goed en gewenst niveau te houden. Wat we in het begin afgesproken hebben betreffende de moeilijkheidsgraad is toch steeds, beetje bij beetje, wat omhoog gegaan, en er zijn verschillende interpretaties van de moeilijkheidsgraad binnen spoor/wedstrijd.


We hebben enkele jaren geleden ook al eens over gesproken of het wenselijk zou zijn om er “plus”-sporen bij te voegen die tussen de kleuren in zouden zitten. Toen is besloten dat het goed zou zijn om er wel een Geel+ spoor bij te doen, maar geen Blauw+ of Rood+. Deze laatste sporen niet, omdat het te moeilijk zou worden voor de uitzetters om er nog een spoor bij te zetten.
Het Geel+ spoor is een goede zaak gebleken. De rijders in deze klasse hebben in Nunspeet uitgesproken dat het ook best pittig mag zijn.
Inmiddels heeft Arnhem in de blauwe klasse een +spoor gemaakt, in de kleur groen. De grote groep blauwe rijders -waarvan het niveau onderling nogal verschilt-, heeft hier veel baat bij. Ook bij CTN zijn de blauwe rijders de grootste groep rijders met het grootste verschil in niveau. De stap naar rood is nog steeds (te) groot en dit bemoeilijkt de doorstroming. (En soms is dit ook niet gewenst door rijders).
De bedoeling is om, voor de blauwe+ rijders, de eenvoudigste stukken van blauw te vervangen door een stukje rood spoor. Dus het is geen apart spoor dat uitgezet wordt, maar 1 tot hooguit 2 groene pijlen per non-stop bij de rode pijl wordt een Blauw+ route verkregen. (Geel+ wordt apart uitgezet en maakt ook deels gebruik van Geel.)

b) Een andere reden om nog eens naar de klasse-indeling te kijken, is dat het inschrijven in de verkeerde klasse de administratie heel veel werk geeft om dit te herstellen. Dit foutief inschrijven komt omdat het schatting van het gewicht van de motor nogal foutieve waarden geeft. Kortom laten we dit eens proberen op te lossen.

c) Een derde reden om de klasse-indeling op te brengen is dat Arnhem een andere gewichtsklasse-indeling hanteert dan CTN. MCArnhem heeft een indeling van minder dan 90 kg, tussen 90 en 120 kg en boven 120 kg. De reden voor Arnhem is dat er veel lichtere fietsen bijkomen en er niet zoveel BSA’s meer zijn en dus de middenklasse nogal karig bezet wordt.

Bij CTN hanteerden we nog ons uitgangspunt van: boven 120 kg, tussen 120 en 105 kg en minder dan 105 kg. We hadden maximaal een 7-tal deelnemende zwaargewichten, een 8-tal middengewichten en een 13-tal lichtgewichten in het afgelopen seizoen. En om nog een keer te memoreren; gewicht is bij trial een heel belangrijke factor. Vandaar onze gewichtsindeling voor het klassement.
Nu is bij de weging in Arnhem gebleken dat er o.a. een groot verschil zit in bijvoorbeeld de BSA’s. Van 89 tot 123 kg. En dat is een groot verschil. Ook zijn meerdere fietsen in onze lichte klasse bijvoorbeeld lichter dan de Twin-Shocks! (HIER kun je de gehele lijst van gemeten gewichten bekijken)

Als we puur het gewicht aanhouden, dan moeten de zware, originele BSA’s bij de Pre-Unit zitten. Maar deze BSA’s sturen beter en hebben motoren die geschikter zijn voor de snelle opgangen. Dus het blijft een probleem. Maar een zware BSA is weer een stuk moeilijker te hanteren dan een BSA van 90 kg. Als we daar bij bedenken dat we ook graag enige vorm van originaliteit nastreven, moeten die zware jongens ook tot hun recht komen. Dus zo eenvoudig is het niet.

Als we naar het gewicht kijken van de motoren dan lijkt een grens van 95 kg een goede keuze voor gewichtsindeling tussen middel en lichte klasse.

We hebben dit bovenstaande met enige kenners overlegd en hebben het volgende voorstel:

               We veranderen de Pré’65 klasse in klassen per kleur. Dus Klassiek Wit, Klassiek Blauw, Klassiek Groen (=Blauw+), Klassiek Rood, en Klassiek Geel. Een voordeel is dat je meteen ziet hoe je collega’s in dezelfde kleur gereden hebben.

Bij de tussenstand -en zeker bij de eindstand- zullen we gepast vermelden wie de beste is in de Zware, Middel en Lichte Klasse per spoor.

De Twin-Shock klassen Wit, Blauw, Blauw+ of Groen, Rood, Geel, en Geel+ of Oranje blijven zoals ze zijn.

En voor de Liefhebbers (moderne fietsen) blijft het inschrijven hetzelfde als afgelopen seizoenen.

Resumé:

- We krijgen een extra kleur (Groen)/spoor Blauw+.

- De Pré’65-klasse-indeling gaat per kleur/spoor.

- In de daguitslag en klassementsstand wel vermelding van klasse licht, middel en zwaar.

- Pré’65-gewichtsklasse indeling wordt: Meer dan 120, Tussen 95 en 120 kg, en Minder dan 95 kg.

En nu onze vraag: Is het duidelijk en goed? Of heb je vragen en/of opmerkingen of suggesties houdt die dan niet voor je, maar laat de coördinator (via Contact op de website) dan wat weten. Ook als je het een goede manier vindt om het dit seizoen toe te passen.