Verslagje van onze trial te Rhenen

 website rhenen 2019We zijn -met dit verslag en plaatsing van de Daguitslag van Rhenen- weer bij de tijd met de website en onderhavige verslagen. Enkel de prijsuitreiking van november 2018 moet/zal er nog komen.

Dus een week na de trial hebben we gelegenheid om de resultaten te bekijken. En toen we eerst naar de strafpunten keken, schrokken we nog meer, dan op het moment dat de uitslag opgelezen werd op het terrein.

Het feit dat 10 rijders gestopt zijn en de grote hoeveelheid punten, maakt het pijnlijk duidelijk dat het veel, veels te moeilijk was. Voor alle kleuren, maar wit in het bijzonder.
Nicky verdient een eerste prijs voor doorzetting: zij heeft 10 vijven gekregen. Ook Arie -die weer eens terug was- en Barry mijn zijn grote zwaargewicht hadden teveel punten. Met name naar deze mensen in de witte klasse, onze welgemeende excuses. Het zal niet meer gebeuren.

En als we verder naar de gereden punten per sectie kijken, dan valt op dat er secties zijn waar de klassiekers ‘gewoon’ doorheen rijden en de Twin-Shocks grote moeite hebben. Maar ook het omgekeerde gebeurt in verschillende secties.

De blauwe rijders hebben in drie secties veel problemen, de groene in 4 secties, en de rode rijders in vijf secties en geel overal, zo lijkt het. En de punten stijgen navenant.

Maar er zijn ook secties waar de meeste rijders met een nul doorheen komen. Dus niet alles was over de kop. Maar grosso modo waren er teveel moeilijkheden -te kort- achter elkaar.
Pech was er ook, zoals in sectie 6 waar na het uitzeten van die sectie, de sproeiers zijn aangezet waardoor de inrit naar de non-stop spekglad geworden was.

Hoe komt het toch dat het soms echt te moeilijk is. Alle uitzetters doen dit al jaren in Arnhem. Ze nemen -vrijwillig- een vrije dag om te kunnen uitzetten. En ze doen dit met plezier, en zeker niet om ons te pesten. Zeker weten van niet.
Zij hebben de bedoeling om er een leuke wedstrijd van te maken, waarbij de rijders zoveel mogelijk waar krijgen voor hun geld, op dit eenmaal jaarlijkse terrein. We denken dat het enthousiasme van de uitzetters, de onbekendheid met het terrein (een maal per jaar) en het rare karakter van het terrein -waar de secties uitgezet worden- de uitzetters parten speelt.

We zullen er nog eens naar kijken of we er een vingertje achter kunnen krijgen, zodat het goed en fijn blijft voor iedereen, de uitzetters, de controleurs en de rijders, die graag een klassiek trial willen verzorgen en willen rijden.